Miss Gorilla - historie, które łączą ludzi i zmieniają rzeczywistość